isimsiz

Öğr. Gör. Eda ÖZTÜRK

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

merve

Öğr. Gör. Merve ÇARKIT

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Yarı Zamanlı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Akademik Kadro

isimsiz

Uzm. Aslı Ece ETER

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

isimsiz

Uzm. Özgür GÜLCAN

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

ahmetak

Uzm. Ahmet AK

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı