seda
Öğr. Gör. Seda BAĞBANCI
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Program Başkanı
e-posta :  seda.bagbanci@windowslive.com
Özgeçmiş

Günümüzün en önemli konularından biri olan sağlık iyi yöneticiler sayesinde modern çağa ayak uydurabilir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı bu nokta da önemli bir görev üstlenmektedir. Avrasya Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği programında alanında uzman eğitimli akademik kadro sayesinde siz öğrencilerimize en üst düzey eğitim verilecek ve kendi alanında uzman bireyler yetiştirilecektir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının amacı gerek kamu gerekse özel sektörde sağlık alanında her kademede yöneticilik yapacak saygı değer, halk sağlığına önem veren ve ahlaki değerleri ön planda tutan bireyler yetiştirmektir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı YGS-6 ve TM-1 puanlarından öğrenci almaktadır. Ön lisans programını bitiren öğrenciler “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı ile mezun olur ve eğer isterlerse geçiş yaparak aynı bölümde 4 yıllık eğitimini tamamlayabilirler.

Sağlık kurumları işletmecileri kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinme artacaktır.