Misyon
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde eğitim-öğretime devam eden öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası rekabetçi, sağlıkta etik sorumluluk düzeyi gerektiren görevleri yerine getirmeyi esas alan, Sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen ve yaymaya çalışan, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırıcı, evrensel ve ulusal insani değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyoneller olarak yetiştirmektir.
.

Vizyon
Ulusal ve uluslar arası düzeyde mezun olunduğu için gurur duyulan, yüksek eğitim kalitesine sahip, ülkemiz sağlık sisteminin gelişimine güçlü ve yapıcı etkide bulunan, öğretim ve bilimsel araştırmalarla gelişmeyi teşvik eden, katılımcı ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim sunan, öğrenci çalışan memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu, en ileri teknolojilerle eğitimin verildiği önlisans düzeyinde eğitim veren alanında lider bir yüksekokul olmaktır.