Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Sağlık Yönetimi ) Programı
1.Sınıf Final Takvimi
Ders Kodu Ders Adı Final Sınav Tarihi Final Sınav Saati Final Sınav Yerleri
SAK 102 Genel İktisat 05.06.2017 13.00 D.204
SAK 108 İşletme Yönetimi ve Organizasyonu 06.06.2017 10.00 D.106
SAK 106 Genel Muhasebe II 07.06.2017 10.00 D.204
SAK 104 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 09.06.2017 10.00 D.105
SAK 112 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 15.06.2017 11.00 D.204
SAK 114 Sağlık Kurumlarında Finans Yönetimi 13.06.2017 11.00 D.105
SAK 116 Hastane Otomasyon ve Hasta Kayıt Sistemleri 14.06.2017 10.00 D.204
TDB 102 Türk Dili II 08.06.2017 Bulunduğunuz sınıf ve sınav saati için Web sitemizden UZEM ilanlarını takip ediniz
YDB 102 İngilizce II 14.06.2017 Bulunduğunuz sınıf ve sınav saati için Web sitemizden UZEM ilanlarını takip ediniz
2. sınıf Final Takvimi
Ders Kodu Ders Adı Final Sınav Tarihi Final Sınav Saati Final Sınav Yerleri
SAK 206 Hastane Bilgi İşlem Sistemleri 09.06.2017 11.00 D.203
SAK 210 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 12.06.2017 09.00 D.203
SAK 222 Sağlıkta Meslek Etiği 16.06.2017 09.00 D.201
SAK 214 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi 13.06.2017 09.00 D.203
SAK 204 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 14.06.2017 09.00 D.203
SAK 220 İş Sağlığı ve Güvenliği 08.06.2017 13.00 D.203
SAK 216 İlk Yardımda Temel Bilgiler 15.06.2017 09.00 D.203
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 06.06.2017 Bulunduğunuz sınıf ve sınav saati için Web sitemizden UZEM ilanlarını takip ediniz